Elewacje szklane a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Szklane elewacje wyróżniają się wysoką estetyką oraz łatwością montażu. Coraz częściej można je zobaczyć na nowoczesnych budynkach. System ten polega na wykonaniu konstrukcji szkieletowych, w których przestrzenie pomiędzy profilami wypełnione są przeszkleniami. Taka fasada szklana musi spełniać wszystkie funkcje nienośnej ściany zewnętrznej. Powinna również spełniać wszystkie zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Trendy obowiązujące w nowoczesnej architekturze to przede wszystkim wielkoformatowe oszklenia wypełniające całe ściany osłonowe. Z technicznego punktu widzenia takie konstrukcje stanowią trudne wyzwanie zwłaszcza, jeśli chodzi o wymagania odporności ogniowej. Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczące wysokich i oszklonych budynków, są jasno określone i bardzo rygorystyczne.

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego

Zasady bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowym wymogiem bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie w trakcie pożaru nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, a także na obiekty sąsiadujące oraz możliwość ewakuacji osób znajdujących się w budynku. W związku z tym, że te wymogi są ze sobą powiązane, podczas pożaru te same elementy budynku mogą spełniać kilka funkcji, np. nośność konstrukcji zapewnia właściwą ewakuację oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

W elewacjach szklanych przepisy bezpieczeństwa stawiają wymóg, aby ich odpowiednia konstrukcja i wykonanie ograniczyły rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie kondygnacje oraz pobliskie budynki. Natomiast w przypadku pojawienia się pożaru na zewnątrz budynku, aby ogień nie przedostał się do jego wnętrza.

Poziom bezpieczeństwa dla budynku z fasadą szklaną jest określany na podstawie wielu czynników, m.in. wysokości oraz liczby kondygnacji, a także przewidywanego sposobu użytkowania. W rozporządzeniu ministra określonych zostało 5 klas odporności pożarowej budynków – są one oznaczane literami od A (klasa najwyższa) do E (najniższa).

Sprawdź możliwe konstrukcje przeciwpożarowe na: http://www.alsal.com.pl/oferta/konstrukcje-przeciwpozarowe/

Konstrukcje przeciwpożarowe budynków oszklonych

Fasady ze szklanych powierzchni wykonywane są na ogół jako szkieletowe konstrukcje, w których przestrzenie pomiędzy metalowymi lub drewnianymi profilami są wypełnione zestawami szyb ognioochronnych i zewnętrznych. To mogą być np. tafle szklane hartowane, które są przedzielone pęczniejącym lub krystalizującym się pod wpływem temperatury żelem i zespolone z dodatkową szybą. Grubość przeszkleń, ilość przedzielającego je żelu oraz jakość profili i ich wypełnienia są dobierane w zależności od przewidywanej klasy odporności ogniowej ściany osłonowej, czyli fasady. W konstrukcjach szklanych profile drewniane muszą być dodatkowo impregnowane specjalnymi preparatami powstrzymującymi rozprzestrzenianie się ognia. Natomiast profile metalowe są wykonywane ze stalowych lub aluminiowych kształtowników, wewnątrz których umieszczane są specjalne wkłady ogniochronne np. płyty gipsowo-kartonowe, silikatowo-cementowe lub krzemianowo-wapniowe.

Fasady szklane są powszechni stosowane przede wszystkim ze względu na dużą estetykę. Jednak podlegają one wyższym wymaganiom związanym z odpornością ogniową niż elewacje z innych materiałów. Przed zastosowaniem szklanej fasady, powinna ona zostać poddana badaniom w zakresie odporności ogniowej według odpowiedniej normy. Warto jednak ponieść ten trud, aby cieszyć się nowoczesną i bardzo trwałą elewacją.