systemy kominowe

Komin odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdego budynku, w którym jest wykorzystywany.  Komin powinien być szczelny i zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiając efektywne odprowadzanie spalin i wymianę powietrza. Może być obudową kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Stosowanie komina nie zawsze jednak jest konieczne. Większość osób decyduje się jednak na projekt domu z kominem.

Do czego tak naprawdę służy komin i dlaczego większość domów jest w niego wyposażonych?

Kominy budowane w domu służą do odprowadzania produktów spalania z kominków, kotłów oraz pieców. Stanowią również element wentylacji grawitacyjnej. W domach jednorodzinnych najczęściej buduje się kominy wielokanałowe, które zawierają przewody pełniące różne funkcje. Komin nie musi się jednak znajdować w każdym domu. Jeśli nie montujemy w domu żadnych urządzeń spalających paliwo, a wentylację grawitacyjną zamieniamy na mechaniczną, komin nie będzie potrzebny. Trzeba jednak przyznać, że w Polsce bardzo rzadko wykorzystuje się takie rozwiązanie. Oprócz podstawowych wyżej wymienionych elementów w kominie mogą znajdować się kanały z odpowietrzeniem kanalizacji czy też wlotem powietrza doprowadzanego do palenisk. Wyróżnia się trzy główne rodzaje kanałów w kominie. Są to: kanał dymowy, kanał spalinowy i kanał wentylacyjny. Do kanału dymowego podłącza się kocią lub kominek na paliwo stałe. Warto pamiętać, że przy wykorzystaniu kilka urządzeń grzewczych, każde z nich powinno być podłączone do innego kanału. Kanały spalinowe odprowadzają produkty spalania z urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem. Przewodami spalinowymi nazywa się także kanały, które odprowadzają powietrze z okapów kuchennych. Kanały wentylacyjne przeznaczone są z kolei do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z domu.

Z jakich materiałów wybudować komin?

Komin może być zbudowany z różnych materiałów: cegły lub materiałów prefabrykowanych (np. ze stali lub z betonu). Wybór materiału w dużym stopniu zależy od tego, w jakiej lokalizacji będzie umieszczony. Na przykład, jeśli komin będzie zbudowany na ścianie nośnej, powinien być wykonany z cegły, aby uniknąć kłopotów z oparciem stropu. Systemy kominowe https://systemykominowe-rauch.pl/ wykonane z prefabrykowanych materiałów różnią się od budowy z innych materiałów. W przypadku budowy komina murowanego komin posiada duży ciężar, dlatego musi być postawiony na wytrzymałym fundamencie. Komin można wybudować jako wolnostojący lub połączony ze ścianą nośną. W przypadku komina z prefabrykatów można go zamontować jako obiekt przyścienny. Z prefabrykatów możemy zbudować kanały spalinowe, dymowe oraz kominy z kanałem wentylacyjnym. Budując komin z gotowych elementów, należy najpierw połączyć segmenty wkładu wewnętrznego za pomocą zaprawy, a następnie ocieplić wkład i połączyć części obudowy zewnętrznej komina.