Formatowanie Świdrem Ciągłym znajduje szereg zastosowań w nowoczesnym budownictwie. Pozwala wzmocnić grunt pod budowle kubaturowe – domy jednorodzinne, bloki, biurowce czy hale stalowe. Pale często stanowią fundament pod ekrany akustyczne, co więcej zmniejszają osiadanie podłoża, w związku z czym sprawdzają się w budownictwie drogowym oraz mostowym. Ale czym tak naprawdę są pale CFA i w jaki sposób są skonstruowane?

Pale CFA – technika wykonania

Technologia FSC jest w zasadzie prosta, choć wymaga użycia specjalnego świdra ciągłego z rdzeniem tłoczącym beton. W skrócie polega na nawierceniu otworu w ziemi i wypełnieniu go betonem. Wygląda to następująco:

  1. Rozepchnięcie gruntu poprzez wiercenie i stopniowe zagłębianie się świdra aż do wybranej głębokości.
  2. Wpompowanie mieszanki betonowej poprzez rdzeń z równoczesnym podnoszeniem świdra.
  3. Wprowadzanie zbrojenia do dołu wypełnionego świeżą mieszanką betonową.
  4. Uzbrojenie pala, zwykle nie na całej długości.

Pale CFA mogą sięgać ponad 20 metrów w głąb ziemi, choć to zależy od specyfiki gruntu i ich zastosowania. W trakcie robót sporządza się metrykę pala, zawierającą najważniejsze dane m.in. usytuowanie pala, parametry techniczne dot. wiercenia i betonowania, informacje o mieszance betonowej, ciśnienie w palownicy.

Zalety formatowania świdrem ciągłym    

To bardzo wydajna oraz  ekonomiczna technologia stosowana na całym świecie w zastępstwie pali wbijanych i tradycyjnych pali wierconych. Wykonanie pala zajmuje nie więcej niż pół godziny, a w ciągu jednego dnia można uzyskać nawet 200 mb pala. Jedną z najważniejszych zalet FSC jest niewielka ilość urobku wynoszonego ponad powierzchnię, przez co grunt nie ulega rozluźnieniu, a otwór zachowuje swoją formę. Firma oferująca świdry do palownic – staltechnika.pl podkreśla, że konstruowanie pala nie generuje wibracji, wstrząsów ani nadmiernego hałasu, dzięki czemu ta technika doskonale sprawdza się w każdym otoczeniu. Trzeba dodać, że pale CFA można wykonywać na wymagającym podłożu np. żwirowym, piaszczystym, pylistym i w miękkiej skale.