Potrzeba naprawy, czy modernizacji sieci światłowodowej lub innego typu sieci teletechnicznej nie jest już zadaniem kłopotliwym. Z pomocą pracownikom serwisowym przychodzą studzienki telekomunikacyjne, dzięki którym uzyskali oni łatwy dostęp do okablowania ukrytego w kanalizacji pierwotnej i wtórnej. Zastosowanie studzienek telekomunikacyjnych z tworzyw sztucznych daje możliwość zwiększenia wydajności pracy – skraca czas i nakład pracy potrzebny do wykonania niezbędnych działań, zmniejszając jednocześnie jej koszty.

Zastosowanie studzienek

Studnie telekomunikacyjne znajdują zastosowanie podczas tworzenia ciągów kanalizacji kablowej. Ich budowa umożliwiają łatwy dostęp do rur osłonowych z kablami, w trakcie wykonywania wszelkich prac. Nowoczesne studzienki wykonane z polietylenu to doskonała alternatywa, dla tradycyjnych studni betonowych. Wykonane z PE studzienki charakteryzuje niewielki ciężar, dzięki czemu ich transport i instalacja nie wymagają angażowania specjalistycznego sprzętu. Montaż studzienki przebiega w sposób łatwy i szybki, nawet w trudnych warunkach. Studzienki z polietyleny charakteryzuje również doskonała szczelność. Zapewniają one świetną ochronę sieci telekomunikacyjnej przed czynnikami zewnętrznymi oraz pozwalają na wykonywanie koniecznych prac w czystości. Polietylen jest materiałem niezwykle trwałym i odpornym na czynniki agresywne, co zapewnia jego eksploatację w ziemi nawet do 50 lat, a po jej zakończeniu możliwość całkowitego recyklingu. Studnie telekomunikacyjne to produkty wielozadaniowe. Oprócz funkcji studni rewizyjnych mogą równocześnie pełnić rolę studni rozdzielczych, magistralnych oraz być wykorzystywane jako studnie przelotowe, narożne i odgałęźne.

Korzyści jakie przynoszą studzienki telekomunikacyjne

Stosowanie studzienek telekomunikacyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. Do zalet układania kabli
w przewodach kanalizacyjnych w stosunku do tradycyjnych technologii, polegających na umieszczaniu kabli w wykopach otwartych, można zaliczyć eliminację robót ziemnych, koniecznych przy rozbudowie lub naprawie sieci oraz wszystkich związanych z nim niedogodności. Zastosowanie studzienek telekomunikacyjnych między innymi wyklucza kłopoty związane z zakłócaniem komunikacji w centrach miast, związanych z potrzebą wykonania robót ziemnych oraz eliminuje hałas emitowany podczas ich prowadzenia. Studzienki telekomunikacyjne również znacznie przyśpieszają tempo prac. Dzięki możliwości łatwego dostępu do kabla poprzez istniejące studzienki rewizyjne, dają możliwość łatwej rozbudowy systemów telekomunikacyjnych przez montaż pustych rurek oraz usprawniają proces układania kabla. Pozwalają również na prowadzenie prac niezależnie od temperatury zewnętrznej oraz pory dnia.

Źródło: Elplast – Studzienka drenarska