Z czego produkuje się cement?

Cement jest podstawowym materiałem wiążącym znanym już w starożytności, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne budownictwo. Wiele osób związanych z branżą budowlaną zastanawia się jak producenci cementu prowadzą proces produkcji tego naturalnego spoiwa.

Cement jest spoiwem hydraulicznym, którego główną cechą jest twardnienie po kontakcie z wodą. Ten proces wiązania wykorzystywany jest przy produkcji zapraw murarskich czy mieszanek betonowych, w których skład wchodzą również kruszywa pełniące funkcję wypełniacza. Cement uzyskuje się z surowców występujących w naturalnym środowisku takich jak wapień, wapień marglisty, margiel czy minerały ilaste, które wydobywa się w kopalniach odkrywkowych.

Jak przebiega proces produkcji cementu?

Producenci cementu zazwyczaj sytuują swoje zakłady w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska materiałów naturalnych. Zdecydowanie ułatwia to logistykę związaną z procesem tworzenia. Produkcja cementu z wydobytych kopalin rozpoczyna się od rozdrobnienia materiału w kruszarce i oddzielenia niepożądanych zanieczyszczeń. Następnie materiał zostaje zmielony w młynie, a powstały szlam zostaje osuszony, by trafić do pieca i zostać poddanym obróbce termicznej, a następnie ostudzony i zmagazynowany w silosach. W wyniku tego procesu powstaje klinkier cementowy – główny prefabrykat cementu. Do tak przygotowanego klinkieru cementowego dodawane są inne materiały, jak np. żużel wielkopiecowy i ponownie mielone, co pozwala na otrzymanie ostatecznego produktu – cementu. W zależności od ilości i rodzaju materiałów dodawanych do klinkieru cementowego, otrzymuje się cement o różnych właściwościach i przeznaczeniu.

Jakie rodzaje cementu oferują producenci?

W zależności od składu zastosowanego przez producenta można wyróżnić kilka rodzajów cementu. Wyróżnia się pięć rodzajów cementu powszechnego użytku:

  1. Cement portlandzki w 95-100% składa się z klinkieru portlandzkiego – najpopularniejszego klinkieru cementowego, który uzyskuje się z surowców zawierających głównie węglan wapnia i glinokrzemiany. Ze względu na niską zawartość dodatków nieprzekraczającą 5% bywa nazywany cementem czystym. Świetnie sprawdza się w warunkach niskich temperatur. Cement portlandzki z dodatkami, zawierający oprócz klinkieru portlandzkiego inne składniki przekraczające 5% masy cementu, zaliczany jest już do kolejnej kategorii. Jest to najpopularniejszy rodzaj cementu powszechnie stosowany do przygotowania zapraw murarskich i tynkarskich.
  2. Kolejnym rodzajem jest cement hutniczy składający się klinkieru portlandzkiego i granulowanego żużla wielkopiecowego (nie mniej niż 36%), z dodatkiem siarczanu wapniowego. Jest to cement wysoce odporny na działania korozyjne.
  3. Cement pucolanowy jest bardzo podobny do cementu hutniczego, ale w jego skład zamiast żużlu wielkopiecowego wchodzi popiół lotny (popiół będący odpadem przy spalaniu węgla w elektrowniach). Właściwości obu cementów są bardzo podobne.
  4. Ostatnim rodzajem jest cement wieloskładnikowy składa się z 20-64% klinkieru i 18-50% granulowanego żużla wielkopiecowego, resztę stanowią inne dodatki.

Nie wiesz jak cement będzie odpowiedni dla twoich potrzeb? Koniecznie zajrzyj na: http://www.cemex.pl