zasilacz ups

Zasilacze UPS to urządzenia lub bardziej rozbudowane systemy urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń zasilanych elektrycznie, w przypadku przerw w dostawie prądu. Dzięki zastosowaniu zasilaczy awaryjnych UPS istnieje możliwość podtrzymania ciągłości pracy urządzeń, nawet w przypadku wystąpienia poważnych usterek w sieci elektrycznej. Dotyczy to sprzętów różnej kategorii – od komputerów, przez piece do ogrzewania i pompy CO, aż po urządzenia taśmowe wykorzystywane w produkcji. Poniżej opowiemy nieco więcej na temat zasilaczy awaryjnych, podpowiadając na jakie parametry zwrócić uwagę w czasie zakupu oraz jak odnaleźć zasilacz spełniający twoje oczekiwania.

Zasilanie awaryjne – za pomocą zasilaczy UPS

Typowe urządzenie UPS składa się z akumulatora, aktywującego się w przypadku przerw w dostawie prądu. Pełni on funkcję zasilacza awaryjnego, który na co dzień, w normalnych warunkach, pozostaje nieaktywny. Istnieje kilka typów zasilaczy UPS, biorąc pod uwagę sposób ich działania.

Wyróżniamy przede wszystkim zasilacze UPS z bierną rezerwą, nazywane również offline. Ich zadaniem jest monitorowanie poziomu napięcia wejściowego w sytuacji, gdy dochodzi do wykrycia jego spadku. Wówczas, system przełącza się na akumulator UPS. Rozwiązanie takie jest wybierane między innymi w przypadku zasilania sprzętów komputerowych (które nie wymagają w pełni sinusoidalnego napięcia). Minusem tego rozwiązania jest dość długi czas reakcji – na poziomie 10 do nawet 20 milisekund.

Zasilacze UPS typu line-interactive wykorzystują podłączony na stałe przetwornik napięcia. Zapewnia on stabilne warunki panujące w sieci, a w czasie pracy na akumulatorze – zmienia prąd stały w prąd zmienny. Ich zaletą jest fakt, że nie zawsze doprowadzają do uruchomienia akumulatora, niekiedy bowiem wystarczy samo ustabilizowanie warunków w sieci.

Zasilacze awaryjne wyposażone w podwójną konwersję to kolejny podtyp. Generują optymalne napięcie wyjściowe oraz doskonale pasują do wrażliwych odbiorników. Ich cena jest nieco wyższa niż w przypadku zasilaczy UPS innego typu, jednak rekompensują to wyjątkowe zalety. Przede wszystkim – bardzo krótki czas reakcji, brak przerw w dostawie energii elektrycznej (praca w pełni ciągła). Znajdują wykorzystanie między innymi w obsłudze aparatury medycznej – na przykład ratującej życie.

Kryteria wyboru zasilaczy UPS

Najważniejsze parametry dostępnych urządzeń to przede wszystkim moc, z jaką może ono pracować w czasie zasilania urządzeń. Jest ona określana poprzez podanie: mocy czynnej (wyrażonej w watach) oraz mocy pozornej (wyrażonej w voltoamperach). Przed wyborem rodzaju zasilacza należy więc ustalić przede wszystkim – jaki poziom mocy jest potrzebny do zasilania wybranego sprzętu.

Kolejnym ważnym parametrem jest czas przełączania. Im niższa jest wartość tego parametru, tym lepiej dla użytkownika zasilacza UPS. W przypadku niektórych urządzeń – na przykład sieci komputerowych – wyjątkowo krótki czas przełączenia może ułatwić codzienną pracę i zlikwidować zjawisko resetowania komputerów. W przypadku aparatury medycznej wykorzystywanej w szpitalach – dłuższy czas przełączenia jest niedopuszczalny. 

Do pozostałych istotnych parametrów należą: czas pracy na podtrzymaniu akumulatorowym, liczba oraz rodzaj gniazdek wyjściowych, wykorzystane złącza i oprogramowanie obsługujące dany układ.